• Разклонители с вградена защита
срещу токови удари