Sono WPM-GFTV
Предназначение:
За защита на телевизори, видео, компютри с ТВ тунер и други устройства свързани към кабелна ТВ. Премахва смущенията при свързване на компютъра с телевизор.
Описание:
Предпазителен модул от високи напрежения при мълнии и токови удари за антенния вход на телевизор (кабелна TV), видео, компютърен тунер. С филтър за галванично изолиране и нискочестотни смущения. Възможност за комбинация с други модули.
Гаранция- 2 години
*
*