скрий
  • WP230 PL
  • WP230 PL

Гръмозащита за телефонни системи WP230 PL

Предназначение:

За цялостна защита на персонални компютри, телефони, модеми и други устройства, свързани към телефонна линия. Компактен дизайн и лесен монтаж.

Описание:

Комбиниран предпазител за пълна защита. Съдържа WP230-BF, модул за захранващата мрежа с повишен енергиен капацитет и филтър за смущения + WPM-TPL-  модул за защита на телефонна линия съвместима с ADSL Интернет. Предпазва уредите при опасни отскоци на напрежението в захранващата мрежа и по комуникационния кабел, вследствие вторичното въздействие на мълнии, токови удари, електростатично електричество и др. Може да се комбинира с други WP модули за защита.

27.55лв.