Регистрацията на продукт дава до 5 години допълнителна търговска гаранция от производителя „Соно“ ЕООД (в зависимост от модела на защитата) и същевременно осигурява запазването на гаранционната карта и в електронен формат.